Kadra

mgr Marta Chmielewska

Dyrektor ds dydaktycznych

Ukończyłam studia magisterskie na Kujawsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, na kierunku pedagogika o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Studia licencjackie ukończyłam na kierunku pedagogika o specjalności opieka i wychowanie z profilaktyką uzależnień.

Prace w placówce rozpoczęłam w 2015 roku jako pomoc nauczyciela.

We wrześniu 2016 roku zostałam wychowawcą w grupie żłobkowej. Z całą grupą przeszłam na przedszkole jako nauczyciel wychowania przedszkolnego we wrześniu 2017 roku.

Od 2018r posiadam stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego. W pracy staram się wykazywać dużą empatią – dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na emocje dzieci.

W życiu staram się być osobą wesołą, serdeczną i miłą, ponieważ uważam że pozytywne nastawienie to połowa sukcesu.

PLACÓWKA KADRA