[et_pb_ds_breadcrumbs _builder_version=”3.15″]

 

[/et_pb_ds_breadcrumbs]

Projekt unijny „Toruński Żłobek Bayerek”

Kryteria formalne do otrzymania dofinansowania: 

  • miejsce zamieszkania – Toruń, pow. toruński– weryfikowane na podstawie oświadczenia potwierdzonego wglądem do Dowodu Osobistego, a w przypadku braku wskazanego miejsca zamieszkania w DO – zaświadczenia z urzędu Miasta/Gminy lub miejsce nauki – zaświadczenie wydane przez szkołę, lub miejsce pracy – zaświadczenie wydane przez pracodawcę.
  • sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku żłobkowych tj. 20 tyg. – 3 lata – akt urodzenia dziecka (kopia), wyrok sądu w przypadku adopcji, przysposobienia.
  • status na rynku pracy potwierdzający wyłączenie z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem w przypadku:
  1. zatrudnionych – zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu na urlopie rodzicielskim (macierzyńskim w przypadku jeżeli matka nie będzie korzystała z urlopu rodzicielskiego) zaświadczenie z ZUS przy prowadzeniu własnej działalności,
  2. bezrobotnych – zaświadczenie z PUP,
  3. nieaktywnych zawodowo – oświadczenie, a w przypadku osób – przebywających na urlopie wychowawczym – zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu na urlopie wychowawczym, zaświadczenie z ZUS przy prowadzeniu własnej działalności.

W procesie rekrutacji będą rozpatrywane tylko  kompletne zestawy dokumentów, przez co rozumie się:

  • Wszystkie załączniki wypełnione i podpisane
  • Ksero aktu urodzenia
  • Zaświadczenie od pracodawcy albo z PUP
  • Ksero książeczki szczepień

Warunki UMOWY w ramach projektu EFS

PROJEKT UNIJNY Toruński Żłobek Bayerek