» Oferta

OFERTA

Żłobek Bayerek posiada zróżnicowany program dydaktyczno- wychowawczy. Prowadzone zajęcia są dostosowane do potrzeb oraz możliwości rozwojowych dzieci. Zajęcia ogólnorozwojowe wspomagają prawidłowy rozwój dziecka oraz prowadzone są w przyjaznej atmosferze, w formie zabaw. Zajęcia edukacyjne to nie jedyna forma aktywności dla naszych dzieci, w ciągu dnia najmłodsi wychodzą na spacery, które pozwalają poznawać otaczający ich świat.

Zabawy muzyczno-ruchowe Klanza

Zabawy z użyciem chusty animacyjnej Klanza – ogromna wielobarwna chusta służąca do podrzucania, chwytania przez dzieci, turlania się, tańczena, chowania się. Chusta ułatwia wzajemne poznanie I integrację grupy, rozwija wyobraźnię, pomaga ćwiczyć refleks, sprawność manualną, poczucie rytmu i wywołuje dobry nastrój.
Muzyka i ruch odgrywają w życiu małego dziecka kluczową rolę, ponieważ odczuwa ono potrzebę
ruchu, zabawy oraz kontaktu z taką formą zabawy. Zajęcia te wpływają nie tylko na rozwój zdolności muzycznych ale na ogólny rozwój dziecka. Dzięki zajęciom ruchowym rozwijają się procesy poznawcze, czyli spostrzeganie, wyobrażenie i myślenie. Dzieci wyrabiają zdolność koncetracji uwagi, orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni oraz pamięć. Zabawy muzyczno – ruchowe wpływają na prawidłową koordynację ruchową dziecka. Podczas tych zabaw dzieci uczą się współdziałania w grupie oraz podporządkowania się panującym zasadom. Muzyka mawspaniałe działanie terapeutyczne- łagodzi i niweluje wszelkie napięcia emocjonalne.

Zabawy paluszkowe – motoryka mała
Zabawy polegające na wskazywaniu, liczeniu, dotyku przy wypowiadanych rymowankach I wierszykach. Rozwijanie współpracy obu rąk, ćwiczenie zapamiętywania, wsparcie rozwoju mowy, wzmacnianie pozytywncyh emocji.

Mali Odkrywcy

Program zajęć doświadczalnych “Mali Odkrywcy” polega na wdrożeniu naszych wychowanków do odważnego podejmowania działań mających na celu rozwijanie w nich twórczej, kreatwnej oraz badawczej postawy. Zajęcia te odbywają się w formie eksperymentów oraz doświadczeń. Mają one na celu poszerzanie ich zainteresowań, wyjasnianie zasad rządzących światem tak, ay potrafiły w nim samodzielnie działać.
Muzykowanie na dywanie
W naszej placówce muzyka gości codziennie. Uczymy się piosenek, głośno śpiewamy i gramy na instrumentach. Zajęcia z rytmiki realizowane są w naszym przedszkolu raz w tygodniu. Dzieci maja kontakt z „żywym instrumentem”.

Kuchcikowo

Zajęcia te sprawiają Naszym milusińskim radość, ponieważ podczas tych zajęć dzieci mają możliowść przygotowania różnych posiłków z pomocą nauczyciela, przy okazji przyswajając wiedzę na temat danego produktu, smaku oraz zapachu. Podczas zajęć z Kuchcikowa dzieci dowiadują się jak ważne w życiu jest prawidłowe odżywianie się. Przygotowywanie posiłków wywołuje radość I zaciekawienie małych pociech oraz zadowolenie podczas wspólnego konsumowania posiłków.

Smyko-multisensoryka
Zajęcia stymulujące zmysły w oparciu o założenia teorii integracji sensorycznej. Mają na celu wspieranie rozwoju maluszków poprzez słuchanie, śpiewanie, masowanie oraz dotykanie różnych faktur, malowanie, paćkanie się, ściskanie I zganiatanie, smakowanie I doświadczanie czyli poznawianie świata w swobodny wielozmysłowy sposób.

Taneczne maluszki
Rozwijanie podstawowych umiejętności tanecznych, takich jak koordynacja, pewność siebie I poczucie rytmu. Używamy wielu kolorowych I ciekawych rekwizytów, instrumentów przy muzyce dostosowanej do wieku I upodobań dzieci