» Ramowy Rozkład Dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GodzinaczynnośćOpis
6:30 – 8:30Przyjmowanie dzieci do żłobka.Zabawy dowolne w sali według zainteresowań dzieci. Zabawy inicjowane przez opiekuna. Praca indywidualna z dzieckiem.
7:45 – 8:15Gimnastyka dla Smyka.Ćwiczenia ruchowe doskonalące sprawność fizyczną, wdrażanie do prawidłowego powtarzania ćwiczeń za prowadzącą, promowanie zdrowego stylu życia.
8:15-8:30 Czynności sanitarno – higieniczne przed śniadaniem.Trening czystości, wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych.


8:30 Bobaski
Śniadanie.Zachęcanie dzieci do grzecznego i estetycznego spożywania posiłku, podejmowanie próby samodzielnego jedzenia.
8:45 – 09:00Czynności sanitarno – higieniczne po śniadaniu/Nocnikowanie.Trening czystości, wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych. Zachęcanie dzieci do korzystania z nocnika.
09:00 – 09:45Pobyt na świeżym powietrzu..Zachęcanie dzieci do samodzielnego ubierania się. Inspirowanie dzieci do zabaw ruchowych w ogrodzie przedszkolnym. Spacery, obserwacje przyrodnicze.


9:45-10:00
Czynności sanitarno – higieniczne przed drugim śniadaniem.Trening czystości, wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych.10:00 Bobaski
Drugie śniadanie.Częstowanie dzieci owocami, warzywami.

10:15-10:45
Mały artysta/Sensoplastyka/J. angielski/Zajęcia muzyczno – ruchowe/Zabawy paluszkowe/Gimnastyka buzi i języka.Zajęcia dydaktyczne, ogólnorozwojowe dostosowane do wieku dziecka uzależnione od dnia tygodnia.

10:45-11:00
Czynności sanitarno – higieniczne przed obiadem.Trening czystości, wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych.
11:15 Bobaski ObiadZachęcanie dzieci do grzecznego i estetycznego spożywania posiłku, podejmowanie próby samodzielnego jedzenia.

12:15-12:30
Czynności sanitarno – higieniczne po obiedzie.Trening czystości, wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych.
12:30-13:45Czas drzemki, relaksu.Leżakowanie – słuchani bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej.
13:45-14:00Powolne wstawanie. Czynności sanitarno – higieniczne przed podwieczorkiem/Nocnikowanie.Zachęcanie dzieci do grzecznego i estetycznego spożywania posiłku, podejmowanie próby samodzielnego jedzenia.
14:00 Bobaski Podwieczorek.Zajęcia mające na celu wprowadzenie w świat bajek, baśni, uwrażliwianie na.
14:15-14:30Czynności sanitarno – higieniczne po podwieczorkuTrening czystości, wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych. Zachęcanie dzieci do korzystania z nocnika.
14:30-15:00Czytanie na dywanieliteraturę, rozwój pamięci, wyobraźni i aktywnego słuchania.
15:30-16:00KanapkiZachęcanie dzieci do grzecznego i estetycznego spożywania posiłku, podejmowanie próby samodzielnego jedzenia.
16:00-17:00Oczekiwanie na rodzicówZabawy dowolne w sali bądź w ogrodzie przedszkolnym/Zabawy inicjowane przez opiekuna. Kontakt indywidualny z rodzicami.

Przedstawiony powyżej Ramowy Rozkład Dnia jest ogólnie obowiązujący w naszym przedszkolu.

W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb.